Hvor meget tjener en læge i løn i Danmark i 2023?

Hvor meget tjener en læge i løn i Danmark i 2023?

Publiceret · 28 minutters læsning

Efterspørgslen efter sundhedsydelser af høj kvalitet fortsætter med at stige i Danmark, og derfor spiller lægernes kompensation og aflønning en afgørende rolle for at tiltrække og fastholde højt kvalificeret sundhedspersonale. 

 

Der er i Danmark 39 lægelige specialer, så det kan ikke komme bag på nogen, at der er meget store forskelle i lønningerne blandt læger. Dette skyldes naturligvis også mange andre faktorer, som f.eks. i hvilken del af landet man arbejder som læge, men også om man arbejder som praktiserende læge eller som hospitalslæge, samt hvor længe man har arbejdet som læge, og hvilket speciale man har.

 

I denne artikel vil vi dykke ned i detaljerne i lønstrukturen for læger i Danmark, give et overblik over, hvordan kompensationen beregnes, og fremhæve nøglefaktorer, der påvirker lønnen i 2023. Vi vil udforske de grundlæggende komponenter, der bidrager til en læges løn, såsom grundlønnen, tillæg, ekstra betalinger og fordele, alt imens vi ser på de forskellige faktorer, der bidrager til den samlede løn til læger i Danmark.

Hvor mange læger er der i Danmark?

I Danmark var der i 2021 ca. 28.181 erhvervsaktive læger. Heraf var 54 % kvinder, mens 46 % var mænd. Størstedelen af de erhvervsaktive læger arbejder i Region Hovedstaden, hvor næsten 39 % af alle danske læger er registreret.

75 års aldersgrænse for autoriseret sundhedspersonale 

Det er vigtigt at nævne, at retten til selvstændigt virke som praktiserende læge bortfalder i Danmark når man fylder 75 år. Derefter skal man søge om dispensation for at kunne fortsætte helt eller delvist som selvstændig læge. I 2022 var der 453 danske læger over 75 år, som stadig have autorisation.

Hvad er gennemsnitslønnen for en læge i Danmark?

Som nævnt tidligere er der store forskelle på lønningerne i Danmark blandt autoriserede læger, dette skyldes mange forskellige faktorer som hvor længe de har arbejdet som læge, specialisering og ansættelsesform. I dette afsnit ser vi på fire forskellige grupper:

 •  Læger med egen praksis

 • Læger ansat af kommunerne og regionerne

 • Læger ansat af staten

 • Medicinstuderende

 

Gennemsnitslønnen for læger med egen praksis i Danmark

Lønnen for en praktiserende læge med egen praksis i Danmark varierer meget afhængigt af hvor mange patienter lægen har ansvar for, samt hvilke ydelser der tilbydes af lægen. Men en alment praktiserende læge med speciale i almen medicin tjener mellem 53.582 kr. pr. måned og 61.709 kr. pr. måned. Årsagen til den store forskel er som nævnt før, at det helt kommer an på hvor mange patienter lægen ser pr. Måned.

Gennemsnitslønnen for vikarer i almene praksis

Ud over læger med egen praksis, er der også vikarer som arbejder i de forskellige almene praksis rundt omkring i landet. Deres gennemsnitsløn er lidt mere besværlig at beregne, men den ligger på en dagstakst, der er 0,28% af det forudgående års nettoindtægt for den praksis de ansættes i, ganget med en korrektionsfaktor. 

Eksempel:

 • Lægepraksis har en årlig netto indtjening på: 1.000.000 kr.

 • Dagstakst: 0,28

 • Korrektionsfaktoren for 2022 er 3,7%

Dagslønnen =  1.000.000 kr. x 0,28 % = 2.800 kr. x 1,037 = 2.903,60 kr.

Hvis vi ser på disse tal, så vil en basisløn for en vikar i en lægepraksis ligge på ca. 58.000 kroner, hvis lægen arbejder 5 dage om ugen som vikar. Disse takster er fastlagt af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening og Yngre Læger

Gennemsnitslønnen for læger ansat af kommunerne og regionerne 

I Danmark er der en stor del af lægerne der arbejder på kommunale og regionale hospitaler. Læger der er ansat på hospitaler, tjener en basisløn på 53.705 kr. pr. måned. Denne stiger til 58.157 kr. pr. måned hvis lægen har en speciallægeuddannelse. Dette er før kvalifikations- og andre tillæg. 

I Danmark tjener overlæger, der er overenskomstansatte, mellem 72.119 og 73.974 kr. om måneden alt efter hvilken region de er ansat i. Ledende overlæger tjener mellem 77.482 og 81.741 kr. 

Cheflæger tjener mellem 90.882 og 94.125 kr. om måneden. Man ville måske tro at overlæger i Region Hovedstaden ville være dem, der tjener mest, men faktisk viser tallene at det er overlæger i Region Nord, der i 2022 havde de højeste lønninger. 

Gennemsnitslønnen for vikarer der arbejder på hospitaler

Der ansættes ikke kun vikarer i de almene praksis i Danmark, det er også på hospitalerne i kommunerne og regionerne, at der ansættes vikarer. Også her er lægerne ansat efter dagstakster som pr. 1. januar 2023 er på 3.622,09 kr. For en 8 timers arbejdsdag. Det vil sige, at hvis vi tager samme udgangspunkt som tidligere at lægen arbejder 5 dage om ugen, så ville de kunne have en basisløn på ca. 72.400 kr

Gennemsnitslønnen for læger ansat af staten

De fleste kender til læger med egen praksis, eller læger der er regionalt eller kommunalt ansatte, men man kan også være ansat af den danske stat. Det kan f.eks. være ansættelse som:

 • læge på Sundhedsministeriets område

 • afdelingslæge

 • reservelæge ved Københavns Fængsler

 • militær reservelæge i Forsvaret

 • klinisk assistent

 • læge på Skoleskibet Danmark

 • KBU-læge ved Forsvaret

I 2023 var basislønnen for læger, der var ansat af staten på 37.145 kr. om måneden. Dertil kom tillæg som pension, faste tillæg, midlertidige tillæg samt engangsvederlag, så gennemsnitslønnen efter alle tillæg og pension var på 68.753 kr. om måneden.  Afdelingslæger, der er ansat af staten, får en basisløn på 44.659 kr. om måneden, hvilket med tillæg og pension betyder en samlet løn på 70.887 kroner.  For læger, der stadig var under uddannelse i staten, var basislønnen 32.362 kr. om måneden inden tillæg, og den samlede løn var 49.129 kr.

 

Gennemsnitslønnen for medicinstuderende i Danmark

 

Der er flere og flere medicinstuderende som arbejder i almene lægepraksis mens de læser medicin på universitetet. Faktisk er tallet steget fra 47 medicinstuderende i 2013 til 591 medicinstuderende i almene lægepraksis i Danmark i 2021. Mange lægepraksis ser det at ansætte medicinstuderende som en god måde, at forbedre rekrutteringen til specialet almen medicin, som ellers kan blive overset af de studerende, der hellere vil uddannes til andre mere prestigefyldte specialiseringer. 

 I Danmark er medicinstudiet opdelt som en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse. Hvor lang tid det tager at blive læge i Danmark afhænger helt af lægespecialet man vælger. Man har mulighed for at studere medicin på følgende universiteter: 

 • Københavns Universitet (KU)

 • Syddansk Universitet (SDU) med bachelor og kandidat i Odense.

 • Syddansk Universitet (SDU) med bachelor i Odense og kandidat i Esbjerg.

 • Aalborg Universitet (AAU)

 • Aarhus Universitet (AU)

I Danmark ansættes medicinstuderende (stud.med.) efter overenskomsten, der er indgået mellem PLA og HK/Privat. Hvis den studerende arbejder mindre end 8 timer om ugen, er timelønnen alt efter i hvilken del af landet man befinder sig pr. 1. juni 2022 mellem 184,96 og 195,22 kroner i timen. 

Sådan beregnes lønnen for læger i Danmark 

 

Beregning af lønnen for en læge i Danmark involverer flere faktorer, herunder erhvervserfaring, specialisering, arbejdstid og overenskomster. I Danmark er lønstrukturen for læger primært bestemt gennem forhandlinger mellem Lægeforeningen og regionerne. Disse forhandlinger resulterer i kollektive aftaler, der skitserer vilkårene for ansættelse af læger.

 

Lønnen for en læge i Danmark er typisk baseret på en kombination af grundløn, tillæg og potentielle ekstra betalinger. Grundlønnen bestemmes af lægens erhvervserfaring og specialiseringsniveau. Tillæg er ekstra betalinger, som læger kan modtage baseret på faktorer som at arbejde på tilkaldevagter eller have lederstillinger.

Hvad er kvalifikationstillæg?

 

Ud over grundlønnen eller basislønnen som den også kaldes, er læger berettiget til et kvalifikationstillæg. Dette er et løntillæg, som tildeles for en personlig kvalifikation. Man kan f.eks. være berettiget til et kvalifikationstillæg hvis man har en efteruddannelse som f.eks. en ph.d., eller en anden kvalificerende uddannelse.

Hvad er funktionstillæg?

 

En anden form for tillæg som man kan være berettiget til, er funktionstillæg. Dette er et løntillæg, der tildeles medarbejdere som varetager særlige funktioner på arbejdspladsen. Funktionstillæg kan betales til medarbejdere som står for at lave et vagtskema eller som arbejder som vejleder. 

Hvad er resultatløn?

 

Ud over de andre tillæg så kan der også ydes en resultatløn. Denne løn er baseret på, om lægen opfylder specielle mål som er fastsat på arbejdspladsen. Denne løn kan enten betales som et engangsgebyr eller den kan udbetales som et tillæg til den månedlige løn.

Hvad er ulempetillæg?

 

Derudover kan læger også være berettiget til ekstra betaling for at arbejde uden for normal arbejdstid, f.eks. om aftenen, i weekenden eller på helligdage. Disse betalinger kaldes ofte ulempetillæg, og har til formål at kompensere lægerne for at levere sundhedsydelser på skæve tidspunkter af døgnet. Ulempetillæg betales på timebasis og er 69,07 kr. pr time for arbejde der udføres hverdage fra kl. 20 til 08 og fredage fra kl. 20 til 24. For arbejde i weekenden, om søndagen og på helligdage er tillægget på 107,80 kr. pr. time. 

Hvad er varslingstillæg?

 

Et varslingstillæg er et tillæg som betales til lægen hver gang denne tilkaldes til en vagt som de oprindeligt ikke var skrevet op til. Dette tillæg betales som et beløb der gælder for hver forekomst af tilkaldelse af en læge. Ved en normal tilkaldelse betales der 1.079,75 kr. til lægen. Men hvis der er tale om et ekstraordinært tilkald, er beløbet 2.039,15 kr. pr. tilkald.

Hvad er knækgrænser?

 

Da mange danske læger er betalt efter en honorartabel og et takstkort, så er der fastsat det der hedder en knækgrænse. Som man næsten kan gætte fra ordet, så betyder knækgrænse den omsætning, der er sat som loft for behandlende læger. Knækgrænsen er med til at sikre, at læger ikke foretager unødvendige undersøgelser. Knækgrænsen er som følger:

SpecialiseringKnækgrense
Anæstesiologi4.663.300 kr
Børne- og ungdomspsykiatri3.591.418 kr
Dermato-venerologi5.597.913 kr
Gynækologi og obstetrik4.718.944 kr
Intern Medicin4.424.370 kr
Kirurgi5.520.054 kr
Neurologi3.488.581 kr
Ortopædisk kirurgi5.657.170 kr
Plastikkirurgi4.668.590 kr
Psykiatri3.825.677 kr
Pædiatri4.277.811 kr
Radiologi8.425.616 kr
Reumatologi3.572.326 kr
Øjenlægehjælp4.645.691 kr
Ørelægehjælp4.946.739 kr

Den historiske udvikling af lægelønninger i Danmark

Lønnen som læger tjener i Danmark, har oplevet betydelige ændringer gennem årene, hvilket afspejler udviklingen i sundhedssystemet og landets økonomiske forhold. Fra de tidlige dage med private alment praktiserende læger til det sundhedsvæsen vi kender i dag i Danmark, har lægernes lønninger oplevet udsving påvirket af forskellige faktorer såsom politiske beslutninger, sundhedsreformer og arbejdsmarkeds dynamik. 

I begyndelsen af det 20. århundrede var lægernes lønninger i Danmark relativt beskedne sammenlignet med andre erhverv. Mange læger arbejdede som alment praktiserende læger og tog sig både af by- og landsbysamfund. Deres indkomst var i høj grad afhængig af privat praksis, da det danske sundhedsvæsen stadig var i sin vorden. 

Men etableringen af den danske velfærdsstat i midten af det 20. århundrede medførte betydelige ændringer i sundhedssystemet, herunder forbedringer i lægernes lønninger. Indførelsen af universel sundhedsdækning og etableringen af det nationale sundhedsvæsen i 1970'erne havde en dybtgående indvirkning på lægernes løn. Lægerne blev herefter lønnet af staten, hvilket sikrede en mere stabil indkomst sammenlignet med den tidligere lønningsmodel.

Spørgsmålet om lægernes lønninger blev imidlertid genstand for debat og reformer i 1990'erne og begyndelsen af 2000'erne. Som en del af en bredere indsats for at kontrollere sundhedsudgifterne gennemførte den danske regering forskellige reformer med det formål at reducere udgifterne, herunder indførelse af resultatbaseret løn og ændringer i arbejdstid og -vilkår. Disse reformer havde til formål at forbedre effektiviteten, men de skabte også en del kontroverser blandt læger og andet sundhedspersonale, som følte, at deres lønninger blev påvirket.

I de senere år har der været løbende diskussioner og forhandlinger om lægernes lønninger i Danmark. Lægeforeningen, der repræsenterer lægernes interesser, deltager regelmæssigt i overenskomstforhandlinger med regeringen for at fastlægge kompensation og arbejdsvilkår. Faktorer som udbud og efterspørgsel af læger, ændringer i sundhedspolitikker og budgetbegrænsninger spiller alle en rolle i disse forhandlinger.

Det er dog vigtigt at bemærke, at læger i Danmark har haft en relativt høj levestandard sammenlignet med mange andre lande. Danmark har et stærkt velfærdssystem, der giver forskellige fordele og beskyttelse til borgerne, herunder omfattende sundhedsdækning. Selvom lægernes lønninger kan variere afhængigt af faktorer som specialisering, erfaring og arbejdsmiljø, har de fleste læger i Danmark en indkomst, der gør det muligt for læger at leve komfortabelt og forsørge deres familier.

Regionale forskelle i lønninger for læger i Danmark

Som vi har nævnt tidligere, så kan lønnen for læger i Danmark variere baseret på flere faktorer, dette er også tilfældet når det kommer til den region, hvor de praktiserer. Ifølge oplysninger fra de Danske Regioner, er der stor ulighed når det kommer til lægedækning i Danmark. 

Det er især de vestlige dele af Sjælland og Jylland samt Lolland og Falster, der mangler uddannede læger. Dette skyldes, at det er svært at tiltrække praktiserende læger til disse egne. Dette er især grundet levestandarden og efterspørgsel efter sundhedsydelser.

En væsentlig faktor, der påvirker lønnen for læger i forskellige regioner, er leveomkostningerne. Områder med højere leveomkostninger, såsom København eller andre større danske byer, tilbyder ofte højere lønninger for at kompensere for de øgede udgifter, der er forbundet med bolig, transport og andre daglige behov. 

En anden faktor, der påvirker lønforskellene, er efterspørgslen efter sundhedsydelser i forskellige regioner. Områder med mangel på læger, eller hvor der er stor efterspørgsel efter læger, tilbyder ofte højere lønninger for at tiltrække og fastholde læger. Dette ser man især på lønningerne for overlæger, der tjener mere i Region Nord, end deres kolleger i Region Hovedstaden.

Netto gennemsnit 2022AlleRegion NordRegion MidtRegion SydRegion HovedstadenRegion Sjælland
Overlæger72.501 kr73.974 kr72.119 kr72.663 kr72.247 kr72.780 kr
Læger i staten68.753 kr46.438 kr58.901 kr71.116 kr71.708 kr-
Ledende overlæger79.474 kr81.741 kr78.010 kr80.045 kr77.482 kr79.861 kr
Cheflæger92.609 kr94.125kr90.882 kr93.756 kr92.366 kr92.324 kr

Det er vigtigt at bemærke, at lønforskellene mellem regionerne ikke udelukkende er drevet af højere leveomkostninger eller efterspørgsel efter sundhedsydelser. De kollektive overenskomster mellem Lægeforeningen og regionerne spiller en væsentlig rolle i fastsættelsen af lønskalaerne. Disse aftaler danner grundlaget for lønstrukturer, tillæg og ekstra betalinger på tværs af landet.

 

Har specialiseringen indflydelse på lønnen som læge?

Som nævnt tidligere er der 39 lægelige specialer i Danmark, og det kan ikke komme bag på nogen, at der er store lønmæssige forskelle mellem de specialer. Naturligvis kan den specialisering, som læger vælger, have en betydelig indflydelse på deres løn. Lønforskellene påvirkes af faktorer som dynamikken mellem udbud og efterspørgsel, den krævede ekspertise og kompleksiteten af det lægelige speciale. 

Specialisering inden for et bestemt medicinsk område kræver flere års uddannelse, træning og ofte opnåelse af relevante autorisationer. Disse ekstra kvalifikationer bidrager til et højere indtjeningspotentiale, da specialiserede læger besidder unikke færdigheder og viden. 

Kirurger er for eksempel blandt de højest betalte specialister i Danmark. Deres arbejde består i at udføre komplekse kirurgiske indgreb, og deres ekspertise er derfor højt værdsat. Andre specialiserede medicinske områder, der generelt giver højere lønninger i Danmark, omfatter anæstesiologi, radiologi, kardiologi og ortopædi.

I modsætning hertil har læger, der vælger at arbejde i almen praksis ofte lavere gennemsnitslønninger. Praktiserende læger spiller en vigtig rolle i at yde omfattende og forebyggende pleje, men deres indkomst kan være påvirket af faktorer som tilgængeligheden af sundhedsydelser i landdistrikter og den overordnede fordeling af læger i de forskellige regioner. 

Privatpraktiserende læger har ofte mere kontrol over deres indtjening, da deres indkomst er bundet til antallet af patienter, de ser. Men privatpraktiserende læger har også et større økonomisk ansvar, f.eks. husleje, administrationsomkostninger og personalelønninger.

På den anden side modtager læger, der er ansat i offentlige sundhedsinstitutioner, såsom kommunale eller regionale hospitaler, normalt løn baseret på kollektive aftaler, der er forhandlet af Lægeforeningen. Disse overenskomster har til formål at sikre en fair og standardiseret aflønning af læger inden for forskellige specialer.

 

Lønnen for læger i Danmark sammenlignet med Norge og Sverige

 

Lønningerne for praktiserende læger i Danmark, Norge og Sverige varierer på grund af forskelle i sundhedssystemer, arbejdsmarkeds dynamik og økonomiske forhold. Selvom det er næsten umuligt at give præcise tal, kan vi fremhæve nogle generelle forskelle i praktiserende lægers lønninger blandt disse skandinaviske lande.

Ifølge tilgængelige data ligger den gennemsnitlige årsløn for praktiserende læger i Danmark på mellem 800.000 kr. og 1.200.000 kr. i de seneste år. Dette er før skat. Det er dog vigtigt at bemærke, at dette tal kan variere en hel del afhængigt af faktorer som placering, arbejdstid og yderligere ansvar. 

Ifølge tilgængelige data ligger den gennemsnitlige årlige indkomst for praktiserende læger i Norge på mellem NOK 1.200.000 og NOK 1.600.000. Hvilket svarer til mellem 768.928 og 1.025.204 danske kroner om året. Dermed kan lægers løn i Norge altså næsten sammenlignes med lønnen i Danmark. 

Det skal dog siges, at lønnen for læger, der er ansat via et vikarbureau, ofte kan være op til 3x højere i Norge end i Danmark. Og det har i de sidste år resulteret i en stigning af antallet af danske læger i Norge, så der i 2022 var mere end 600 danske læger ansat i Norge.

Den gennemsnitlige årlige indkomst for praktiserende læger i Sverige er mellem 800.000 SEK og 1.200.000 SEK (før skat). Omregnet i danske kroner er dette en gennemsnitlig årlig indkomst på mellem 512.850 og 769.270 kroner. Og ligger dermed en del under den lønning danske læger får udbetalt.

Tips til at sikre dig den bedste løn som læge i 2023

At sikre sig den bedst mulige løn som læge kræver nøje overvejelser og strategisk planlægning. Selvom lønstrukturen ofte påvirkes af forskellige faktorer, som den enkelte person ikke har indflydelse på, er der flere tips, som kan hjælpe læger med at forbedre deres chance for at forhandle en bedre løn. Her er nogle vigtige strategier til at sikre, at du får den bedste løn som læge:

 

 1. Lav din egen research og hold dig informeret - Hold dig ajour med de aktuelle løntendenser og gennemsnitslønningerne for læger indenfor dit speciale og i din region. Denne viden vil styrke dig under forhandlingerne og gøre det muligt for dig at træffe informerede beslutninger.

 2. Gør dine kvalifikationer og din ekspertise bedre: Invester løbende i din faglige udvikling og søg yderligere certificeringer, videregående uddannelser eller specialiseret træning. At tilegne sig nye færdigheder og demonstrere ekspertise inden for et bestemt medicinsk område kan gøre dig mere værdifuld for arbejdsgiverne og potentielt føre til højere løntilbud.

 3. Lær at forhandle: Når man indgår ansættelsesaftaler eller kontraktfornyelser, er forhandlingsevner afgørende. Formuler klart dit værditilbud og fremhæv din erfaring, dine færdigheder og eventuelle unikke kvalifikationer. Undersøg de specifikke faktorer, der påvirker lønnen i din organisation eller region, og brug den viden til at forhandle om en fair og konkurrencedygtig løn.

 4. Søg muligheder inden for efterspurgte specialer: Visse medicinske specialer er mere efterspurgte end andre, hvilket kan betyde bedre lønudsigter. Overvej at specialisere dig inden for områder, hvor der er mangel på praktiserende læger eller et voksende behov for specialiserede ydelser. Sådanne områder kan tilbyde højere lønninger for at tiltrække og fastholde læger.

 5. Tænk over den region du bor i: Som vi har nævnt tidligere, kan lønnen variere en del baseret på geografisk placering. Områder med højere leveomkostninger tilbyder ofte højere kompensationspakker for at tiltrække læger. Men husk, at leveomkostningerne skal afvejes med andre faktorer som karrieremuligheder, balancen mellem arbejde og fritid og personlige præferencer.

 6. Udnyt dit netværk: Skab og plej professionelle forbindelser inden for sundhedssektoren. Meld dig ind i lægeforeninger, deltag i konferencer, og deltag i netværksarrangementer. Ved at opbygge relationer med kolleger, mentorer og brancheledere kan du få værdifuld indsigt og muligheder for karrierefremskridt, hvilket i sidste ende kan føre til bedre lønudsigter.

 7. Vær åben over for alternative ansættelsesordninger: Ud over traditionel fuldtidsansættelse bør du udforske alternative ordninger som f.eks. vikararbejde eller deltidsstillinger. Disse muligheder kan give fleksibilitet, potentielt højere timelønninger og forskelligartede erfaringer, der kan bidrage til din samlede indtjening.

 

Hvis du overvejer at søge om et nyt arbejde gennem et vikarbureau, så tilbyder Bemlo en sammenligningsportal, hvor du kan sammenligne forskellige vikarbureauer i Danmark for at finde de seriøse udbydere på markedet.  Du kan også vælge at oprette en profil på Bemlo.dk, derefter vil Bemlo skabe kontakt mellem dig og nogle af de bemandingsbureauer som de anbefaler.

 

Her på Bemlo.dk finder du en række spændende artikler, der kan hjælpe dig i din søgen efter et nyt job som læge. Dette gælder ikke kun for stillinger i Danmark, men også i vores nabolande som Norge eller Sverige. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at sende en mail til info@bemlo.dk.

Oversigt over lønninger for læger i Danmark i 2023

Sammenfattende kan man sige, at lønnen for læger i Danmark påvirkes af en række faktorer, herunder lægens speciale, arbejdsmiljø, erfaring og andre faktorer. I årenes løb har den historiske udvikling af lægernes løn i Danmark været præget af udsving drevet af sundhedsreformer, økonomiske forhold og forhandlinger mellem Lægeforeningen og regeringen. 

Den specialisering, lægerne vælger, spiller en væsentlig rolle for deres løn. Specialiserede områder som kirurgi, anæstesiologi og radiologi giver ofte et højere indtjeningspotentiale på grund af efterspørgslen efter specialiseret ekspertise. 

Den fremtidige lønudvikling for læger i Danmark er afhængig af forskellige faktorer og usikkerheder. Faktorer som stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser, teknologiske fremskridt og fokus på primærsektoren kan påvirke lønudviklingen. Overenskomstforhandlinger, regeringspolitikker og økonomiske forhold vil fortsat forme lægernes aflønningsstrukturer.

 

Gennemsnitlig løn for forskellige typer af sygeplejersker i Danmark

Gennemsnitslønnen for sygeplejersker i Danmark varierer afhængigt af deres uddannelsesniveau, erhvervserfaring og arbejdsopgaver. I dette afsnit ser vi på gennemsnitslønnen for forskellige typer af sygeplejersker.

Sygeplejersker på de danske hospitaler er den mest almindelige type af sygeplejerske i Danmark. De har typisk en bachelorgrad i sygepleje og er ansvarlige for at yde direkte patientpleje, administrere patientjournaler og koordinere med andre sundhedspersoner. Ifølge data fra Dansk Sygeplejeråd er gennemsnitslønnen for en sygeplejerske i Danmark mellem 36.000 og 40.000 kr. om måneden.

Specialiserede sygeplejersker, som f.eks. anæstesisygeplejersker, har typisk yderligere uddannelse og træning ud over en bachelorgrad i sygepleje. De har mere avancerede kliniske færdigheder og er ofte involveret i mere kompleks patientpleje. Gennemsnitslønnen for specialiserede sygeplejersker i Danmark ligger mellem 40.000 og 50.000 kr. om måneden. I Danmark findes der syv specialuddannelser til sygeplejersker, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen, disse er som følger:

 • Specialuddannelse for sygeplejersker i psykiatrisk og børne-/ungdomspsykiatrisk sygepleje

 • Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

 • Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje

 • Specialuddannelse for sygeplejersker i infektionshygiejne (hygiejnesygeplejersker)

 • Specialuddannelse for sygeplejersker i kræftsygepleje

 • Specialuddannelse til sundhedsplejerske

 • Specialuddannelse for sygeplejersker i borgernær sygepleje

Oversygeplejersker er ansvarlige for at lede plejepersonalet, føre tilsyn med patientpleje og sikre overholdelse af sundhedslovgivningen. De har typisk en kandidatgrad i sygepleje eller sundhedsadministration og flere års erfaring som sygeplejerske. Gennemsnitslønnen for oversygeplejersker i Danmark er mellem 50.000 og 60.000 kr. om måneden.

Sådan beregnes en sygeplejerskes løn

Som med andre faggrupper, så er der også forskellige faktorer som spiller en rolle når det kommer til beregningen af en dansk sygeplejerskes løn. Naturligvis kan du bruge gennemsnitslønnen for en sygeplejerske, som en indikator for hvad du ville kunne tjene som sygeplejerske, her er nogle af de vigtigste faktorer, der tages i betragtning når man beregner lønnen for sygeplejersker.  

Anciennitet og relevant erfaring 

Som nævnt tidligere, så er lønnen i Danmark for sygeplejerske baseret på relevant erhvervserfaring samt anciennitet. I Danmark beregnes anciennitet vha. anciennitetskort fra tidligere arbejdsgiver. Dette er et kort, der angiver, hvor længe du har arbejdet for din tidligere arbejdsgiver. Hvis du ikke har dette kort, kan du også gøre brug af tidligere lønsedler til at beregne din anciennitet. 

Uddannelse og specialisering

I Danmark er sygeplejerskeuddannelsen en videregående uddannelse, der tager tre et halvt år og er en bacheloruddannelse. Uddannelsen er bygget op omkring teknisk og klinisk undervisning. Når du er færdiguddannet, har du også mulighed for at kunne tage en videreuddannelse, og specialisere dig inden for et specifikt område. I Danmark vælger de fleste dog at arbejde som sygeplejerske i et par år, inden de vælger at specialisere sig. 

Naturligvis vil en specialisering inden for faget betyde, at du vil kunne anmode om en højere løn. Der er mange sygeplejersker, som bestemmer sig for at videreuddanne sig mens de arbejder ved siden af. De fleste danske sygeplejersker specialiserer sig inden for kræft, intensiv pleje, anæstesi, psykiatri og sundhedspleje.

Lønstrukturen for sygeplejersker i Danmark

Lønstrukturen for sygeplejersker i Danmark er bestemt af forskellige faktorer, herunder kvalifikationer, erfaring og placering. Sygeplejersker inddeles i forskellige kategorier på baggrund af deres kvalifikationer og anciennitet. Lønnen for regionalt ansatte sygeplejersker består af en startløn og tre anciennitetsstigninger. 

Den første stigning i lønnen finder sted efter fire års anciennitet, og består af et øget årligt tillæg. Derefter stiger lønnen igen ved otte års anciennitet, hvor grundlønnen forøges. Og til sidst stiger lønnen efter 10 års ansættelse, denne stigning sker i form af et øget årligt tillæg.

I denne artikel ser vi på følgende kategorier:

1.       Studerende sygeplejersker

2.       Nyuddannede sygeplejersker

3.       Sygeplejersker med mindre end 4 års erfaring

4.       Sygeplejersker med mere end 8 års erfaring

5.       Sygeplejersker med mere end 10 års erfaring

 Lønninger for studerende sygeplejersker

Sygeplejestuderende i Danmark er dem, der stadig studerer for at blive uddannede sygeplejersker. De er normalt ansat på deltidsbasis på hospitaler og sundhedsinstitutioner, mens de læser ved siden af. Sygeplejestuderende i Danmark tjener en gennemsnitlig timeløn på 120-150 kr. i timen. Det svarer til en månedsløn på 16.800-21.000 kr. for en fuldtidsstilling, men husk på, at de fleste studerende i Danmark ikke arbejder fuldtids.

Lønninger for nyuddannede sygeplejersker

Nyuddannede sygeplejersker i Danmark er dem, der netop har afsluttet deres sygeplejerskeuddannelse og er blevet færdiguddannet som sygeplejersker. De er normalt ansat på fuldtid på hospitaler og andre sundhedsinstitutioner. Startlønnen for nyuddannede sygeplejersker i Danmark ligger på ca. 28.000 kr. om måneden for fuldtidsarbejde.

Lønninger for sygeplejersker med mere end 4 års erfaring

Sygeplejersker med mere end fire års erfaring tjener i Danmark en gennemsnitlig månedsløn på 30.000-40.000 kr. om måneden. Denne løn kan stige afhængigt af sygeplejerskens specialisering og området, hvor de arbejder.

Lønninger for sygeplejersker med mere end 8 års erfaring

Sygeplejersker med mere end otte års erfaring i Danmark tjener i gennemsnit en månedsløn på 35.000-45.000 kr. pr. måned. 

Lønninger for sygeplejersker med mere end 10 års erfaring

Den højeste løn går naturligvis til de sygeplejersker, der har arbejdet i længst tid. I Danmark tjener sygeplejersker med mere end ti års erfaring en gennemsnitlig månedsløn på 40.000-55.000 kr. pr. måned. Naturligvis er denne løn også baseret på deres erfaring og om de er specialiseret inden for et specielt område.

Regionale forskelle i lønninger for sygeplejersker i Danmark

Selvom Danmark er et relativt lille land, så er der stadigvæk betydelige regionale forskelle i lønnen for sygeplejersker. Dette skyldes i høj grad, at landet har et decentraliseret sundhedssystem, hvor hver af de fem regioner er ansvarlig for deres egne sundhedsbudgetter og beslutningstagning.

De bedst betalte sygeplejersker i Danmark findes generelt i Hovedstadsregionen, som omfatter hovedstaden og de omkringliggende områder. Dette skyldes en kombination af flere faktorer, herunder de høje leveomkostninger i byen, det store antal hospitaler og sundhedsfaciliteter og de generelt højere lønninger på tværs af brancher i området. Ifølge data fra Dansk Sygeplejeråd tjener sygeplejersker i Hovedstadsregionen i gennemsnit mellem 36.000 og 44.000 kr. om måneden, afhængigt af deres erfaring og kvalifikationer.

Derimod tjener sygeplejersker i mere landlige og tyndt befolkede områder af Danmark generelt mindre. I Region Nordjylland, som omfatter et stort, men relativt tyndt befolket område af landet, tjener sygeplejersker f.eks. typisk mellem 30.000 og 38.000 kr. om måneden. Dette skyldes dels de lavere generelle lønninger i regionen, samt at der er færre hospitaler og sundhedsfaciliteter.

Det er dog værd at bemærke, at der er mange faktorer, der kan påvirke sygeplejerskers lønninger ud over deres arbejdsregion. For eksempel kan sygeplejersker med mere erfaring eller specialiserede færdigheder tjene mere, uanset hvor de arbejder, og de, der arbejder på visse typer af faciliteter (f.eks. psykiatriske hospitaler eller skadestuer), kan også tjene mere på grund af det højere niveau af efterspørgsel og stress, der er forbundet med disse roller. Dette skyldes, at hospitaler og klinikker kræver højt specialiserede færdigheder og ekspertise, og at sygeplejersker, der arbejder i disse miljøer, ofte skal arbejde længere og håndtere komplekse sager.

Historisk udvikling af lønnen for sygeplejersker

Den historiske udvikling af sygeplejerskernes lønninger i Danmark har været påvirket af forskellige faktorer, herunder økonomiske tendenser, politiske beslutninger og sociale bevægelser. I løbet af det 20. århundrede er sygeplejerskernes lønninger gradvist steget, hvilket afspejler den stigende anerkendelse af deres vigtige rolle i sundhedssystemet.

I begyndelsen af 1900-tallet var sygepleje et lavtlønnet erhverv, og sygeplejersker arbejdede ofte i mange timer, uden jobsikkerhed. I løbet af 1930'erne og 1940'erne var der imidlertid en voksende bevidsthed om behovet for bedre arbejdsvilkår og løn for sygeplejersker. I 1949 blev Dansk Sygeplejeråd stiftet, som igennem tiderne har været med til at forbedre sygeplejerskernes løn og vilkår.

I løbet af 1960'erne og 1970'erne fortsatte sygeplejerskernes lønninger med at stige, hvilket afspejlede den generelle tendens til stigende lønninger og sociale ydelser i Danmark. I 1980'erne og 1990'erne var der et fremstød for at forbedre kvaliteten af sundhedsydelserne, hvilket førte til større vægt på uddannelse og træning af sygeplejersker. Dette førte til højere lønninger for specialiserede sygeplejersker med videregående uddannelse og færdigheder.

I de seneste år har der været debatter om behovet for yderligere lønstigninger for sygeplejersker i lyset af den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser og de udfordringer, som en aldrende befolkning medfører. Den danske regering har taget skridt til at løse dette problem, bl.a. ved at investere i uddannelse og træning af sygeplejersker og ved at hæve lønningerne for specialiserede sygeplejersker inden for områder som anæstesi og intensiv pleje.

Fremtidig lønudvikling på grundlag af indikationer

Du har måske hørt om danske sygeplejersker og deres strejker hvor de har søgt om mere i løn. Dette fik flere danskere til at tro, at det eneste der betød noget for sygeplejerske i Danmark var deres løn. Men dette kunne ikke være længere væk fra sandheden, langt de fleste vælger at blive uddannet til sygeplejerske, fordi det er et givende erhverv, hvor man har meget hands-on arbejde med patienter.

 

Igennem tiderne har sygeplejersker gennemgået forskellige lønforhandlinger, som har ført til en stigning i lønnen. I 2021 blev der indgået en overenskomst som betød, at sygeplejersker ville få en lønstigning, som fordeles over tre år, med en stigning på 1,7 procentpoint for hvert år i 2020, 2021 og 2022.

 

Dette resultat viser, at der hele tiden arbejdes på at sikre de bedste lønvilkår for de danske sygeplejersker. Som antallet af sygeplejersker i Danmark stiger, vil der helt sikkert komme flere ændringer i overenskomsterne, og vi er sikker på, at fremtidige sygeplejersker vil kunne se frem til endnu bedre løn.

Grunde til at overveje at uddanne sig som sygeplejerske i Danmark

Danmark er kendt for sin høje livskvalitet, sit fremragende sundhedssystem og veluddannede læger. Med en aldrende befolkning er der en stigende efterspørgsel efter sundhedspersonale, især efter sygeplejersker. Her er nogle grunde til, at det kan være en givende oplevelse at arbejde som sygeplejerske i Danmark.

Konkurrencedygtige lønninger og fordele

Sygeplejersker i Danmark er velkompenseret med konkurrencedygtige lønninger, der afspejler deres uddannelses- og erfaringsniveau. Som nævnt tidligere ligger mindstelønnen for en nyuddannet sygeplejerske på omkring 28.000 kr. om måneden. Dette tal kan dog stige med erfaring og specialisering.

Et sundhedssystem af høj kvalitet

Danmark har et af de bedste sundhedssystemer i verden med fokus på forebyggende pleje og patientcentrerede ydelser. Som sygeplejerske i Danmark får du adgang til topmoderne faciliteter og udstyr og arbejder sammen med højt kvalificerede fagfolk.

 

Det danske sundhedssystem er også velfinansieret og velorganiseret, hvilket sikrer, at sygeplejersker har de ressourcer, de har brug for til at yde pleje af høj kvalitet. Dette omfatter adgang til efteruddannelse og træningsprogrammer, som giver sygeplejerskerne mulighed for at holde sig ajour med den nyeste medicinske praksis og procedurer.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

Danmark er kendt for sin fremragende balance mellem arbejdsliv og privatliv, og der lægges stor vægt på at skabe et sundt arbejdsmiljø. Dette er især vigtigt for sygeplejersker, som ofte arbejder mange timer og dagligt står over for udfordrende situationer. 

Multikulturelt miljø

Danmark er et multikulturelt land med en mangfoldig befolkning, og det afspejler sig i sundhedssystemet. Som sygeplejerske i Danmark vil du arbejde med patienter fra forskellige baggrunde og kulturer, hvilket giver dig en unik og givende oplevelse. At arbejde i et multikulturelt miljø kan også forbedre dine kommunikationsevner og udvide din forståelse for forskellige kulturer og skikke.

 

Lønninger som sygeplejerske i Danmark sammenlignet med Norge og Sverige 

Der er mange danske sygeplejersker, som overvejer at flytte til vores nordiske naboer. Men hvordan er lønningerne i disse lande sammenlignet med de danske lønninger? Det er ikke helt lige til at foretage en direkte sammenligning af lønnen.

 

Men ser man på en nyuddannet sygeplejerske i Norge, så får de i gennemsnit ca. 30.000 danske kroner udbetalt om måneden. Dette er mere end hvad en nyuddannet sygeplejerske får udbetalt i Danmark, og kan være en af årsagerne til at mange danske sygeplejersker flytter til Norge for at arbejde. I Sverige er lønnen for en nyuddannet sygeplejerske på 39.500 svenske kroner, hvilket svarer til ca. 26.000 danske kroner, og ligger dermed altså en smule lavere end i Danmark.

 

5 tips til at sikre dig den bedst mulige løn som sygeplejerske i 2023

Hvis man arbejder som sygeplejerske, og går med ønsket om, at kunne få en bedre løn for det arbejde som man udfører, er der her 5 forslag, som måske kan hjælpe dig til at få et bedre udgangspunkt for forbedringer af lønnen. Det kan nemlig være nemmere at komme igennem med som enkelt person end som en større gruppe.

1. Find ud af, hvad du er berettiget til 

Inden du går i gang med at forhandle nye lønkrav, vil det være en god idé at sætte dig ind i hvilke krav du egentlig kan stille og hvad du er berettiget til. Der kan være store forskelle på de forskellige ansættelsessteder, og hvilke ekstra tillæg der ydes. Mange sygeplejersker har også vanskeligheder med at forstå deres lønsedler, hvad er løn og hvad er ekstra tillæg. Så sæt dig ind i din lønseddel, så er det nemmere for dig at se hvad du er berettiget til.

2. Bed om en højere løn

Der er sikkert mange som tror, at du som sygeplejerske kun kan anmode om den samme løn som alle andre modtager. Men du kan faktisk sagtens bede om en højere løn når du skifter til en ny stilling. Så det er en god idé på forhånd at vide noget om spændvidden af de muligheder/krav man kan stille som er realistiske krav. Der er faktisk også mange som i for eksempel nyansættelser slet ikke tænker på at stille ønsker om en højere løn.

3. Overvej videreuddannelse og specialisering

For at få lønnen lidt op, er der også mange som overvejer at specialisere eller videreuddanne sig inden for et arbejdsområde. Du skal dog sikre dig at det ikke kan få konsekvenser for dig, men hensyn til studielån, manglende indkomster, pensionsordninger osv.. Undersøg om du er så heldig at din afdeling støtter videreuddannelse, så du ikke lider økonomiske tab.

4. Supplér din indkomst med ekstra vagter

Mange sygeplejersker vælger at arbejde på deltid, da de på den måde kan supplere deres løn med andre vagter som f.eks. nat-, weekend- og helligdagsvagter. Du skal dog kunne springe til og tage vagter med kort varsel. Der er dog et problem som du skal være klar over, det kan være svært helt at forudsige hvor mange vagter at være heldig at få, og det kan jo så få en uheldig indflydelse på din indkomst.

5. Gør brug af et vikarbureau

Mange vælger også at arbejde i et vikarbureau, her har du muligheden for at kunne blive sendt hen nogle steder hvor det ellers kan være svært at finde kvalificeret personale. Det kan være en god løsning hvis du er fleksibel, da du kan samle en masse erfaring på den måde.

Sammenfatning af lønninger for sygeplejersker i Danmark i 2023

Sammenfattende kan man sige, at det at arbejde som sygeplejerske i Danmark er en meget givende karriere. Sygeplejersker i Danmark spiller en afgørende rolle i sundhedssystemet og er højt respekteret for deres ekspertise og engagement. Danske sygeplejersker tager sig af mange forskellige opgaver inden for sundhedssektoren. Med livslang læring og en passion for patientpleje kan du opbygge en succesfuld og tilfredsstillende karriere som sygeplejerske i Danmark.

 

Som du kan se i denne artikel, så er lønningerne for sygeplejersker baseret på mange forskellige faktorer, og gennemsnitslønnen varierer meget alt efter hvilken region du arbejder i. Derudover spiller anciennitet også en meget vigtig rolle. For at have de bedste muligheder for, at kunne sikre sig en bedre løn, betyder det virkelig meget, hvor længe du har arbejdet som sygeplejerske.

 

Da tallet af sygeplejerske som er ansat i Danmark, er faldende, vil Danmark uden tvivl komme til at stå over for en personalekrise. Hvilket vil betyde, at flere danske sygehuse vil gøre brug af vikarbureauer til at fylde deres stillinger. I denne artikel har du kunne læse nogle vigtige oplysninger om lønningerne af sygeplejersker i Danmark, samt hvad du kan gøre for at sikre dig den bedst mulige løn.

Sammenlign mere end 50 vikarbureauer!

Se anmeldelser fra andre sygeplejersker
Se oplysninger om løn og fordele
Send nemt ansøgninger til virksomheder
Sammenlign virksomheder

Skriv en kommentar...

Ved at indsende bekræfter du, at du accepterer vores vilkår og betingelser.

Rangering af vikarbureauer
Udvikler? Ansøg nu.

© 2024 Bemlo